تماس با ما

مدیر مسول :نعمت اله قبایی
صاحب امتیاز:نعمت اله قبایی
آدرس:آران و بیدگل ،خیابان امام رضا(ع) _ رو به روی ثامن چهارم
دفتر پرتال خبری
تلفن تماس: ۵۴۷۶۲۷۷۱
۰۹۱۳۰۱۲۰۰۶۷