۱۶۹۱۵۰۷۸۰
شرایط دشوار خلوتِ الهام بخشِ سهراب سپهری؛

چهره “شاسوسا” در غبار بی‌مهری

"شاسوسا"، بنایی رمزآلود در دلِ دشتِ"ملاحبیب" آران و بیدگل که پیوندی ناگسستنی با سهراب سپهری در دفتر "آوار آفتاب" این شاعر دارد،به گفته کوشندگان میراث فرهنگی در بی‌مهریِ نهادهایی که ادعای مالکیت آن را دارند، راه نیستی و زوال را در پیش گرفته است.
۱

یافته‌ های تازه باستان شناسی از گنبدخانه هفت امامزاده آران و بیدگل

ساختمان و گنبدخانه زیارتگاه هفت امامزاده آران و بیدگل در فهرست آثار ملی، به عنوان اثری قاجاری ثبت شده؛ اما یافته‌های تازه ای که به دنبال به سازی کف گنبدخانه نمایان شده است، پیشینه گورها و احتمالا گنبدخانه را تا روزگار ایلخانی به عقب می‌راند.