۱۶۹۰۰۵۶۲۷
رییس مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی:

ماموران اورژانس منطقه کاشان کمتر از زمان استاندارد به مددجویان می‌رسند

رییس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: میانگین زمان پاسخگویی اپراتور تا رسیدن بر بالین مددجو در ماموریت‌های شهری و جاده‌ای کاشان و آران و بیدگل کمتر از زمان استاندارد است.