۱

یافته‌ های تازه باستان شناسی از گنبدخانه هفت امامزاده آران و بیدگل

ساختمان و گنبدخانه زیارتگاه هفت امامزاده آران و بیدگل در فهرست آثار ملی، به عنوان اثری قاجاری ثبت شده؛ اما یافته‌های تازه ای که به دنبال به سازی کف گنبدخانه نمایان شده است، پیشینه گورها و احتمالا گنبدخانه را تا روزگار ایلخانی به عقب می‌راند.