۳۳۵۶۷۴_۷۷۵

امام جمعه: مدیران برای ساخت باغ موزه دفاع مقدس آران و بیدگل تعامل کنند

امام جمعه آران و بیدگل با اشاره به نقش تاثیرگذار مردم این شهرستان در هشت سال دفاع مقدس گفت: مدیران مرتبط با جدیت برای ساخت هر چه زودتر باغ موزه دفاع مقدس در این شهرستان تعامل و همکاری کنند.