۳۳
کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی آران و بیدگل اعلام کرد:

آمادگی ۳۰ امام محله آران و بیدگل برای مشارکت در مهرواره اوج

کارشناس فرهنگی و تبلیغ اداره تبلیغات اسلامی آران و بیدگل از اعلام آمادگی ۳۰ امام جماعت آران و بیدگلی برای مشارکت در طرج کشوری مهرواره اوج خبر داد.