۳۳۵۲۵۲۱

کمک بیش از ۲ میلیارد ریالی خادمیاران و خیران رضوی آران و بیدگلی به نیازمندان

مسئول کانون‌های خدمت رضوی در شهرستان آران و بیدگل از کمک‌‌های نقدی و غیر نقدی ۲ میلیارد و ۱۵۳ میلیون و ۸۹۵ هزار و ۷۰۰ ریالی خادمیاران و خیران رضوی به نیازمندان شهرستان خبر داد.