۱۳۹۸۱۲۱۵۱۲۲۶۳۲۴۴۴۱۹۸۵۲۴۸۴

سلامت و کیفیت آرد و نان در آران و بیدگل خط قرمز است

سرپرست فرمانداری شهرستان آران و بیدگل گفت: برای نانوایان متخلف جریمه و کسر سهمیه اعمال می‌شود.